quy-hoach-xay-dung-bao-gom-nhung-quy-dinh-nao

Quy hoạch xây dựng bao gồm những quy định nào?

Quy hoạch xây dựng được xem là yếu tố quan trọng để cụ thể hoá chiến lược phát triển kinh tế – xã hội tại khu vực theo thời gian.

Khái niệm chi tiết về quy hoạch xây dựng 

Theo Luật Xây dựng 2014, quy hoạch xây dựng được định nghĩa là việc tổ chức không gian đô thị, nông thôn và các khu vực chức năng; tổ chức hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội; tạo lập môi trường thích hợp cho người cho sống tại các vùng lãnh thổ, đảm bảo kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia và cộng đồng, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường. 

Ngoài ra, điều này còn được thể hiện trên đồ án bao gồm hồ sơ, bản vẽ, mô hình và thuyết minh.

Quy hoạch xây dựng được chia thành mấy loại?

moi-loai-quy-hoach-xay-dung-mang-tinh-chat-ky-thuat-khac-nhau
Mỗi loại quy hoạch xây dựng mang tính chất kỹ thuật khác nhau

Theo Quy định của Khoản 31, 32 Điều 3 – Luật Xây dựng 2014, khái niệm này được chia làm bốn loại. Cụ thể: 

Vùng liên huyện, vùng huyện

Đây là loại hình xây dựng chỉ việc tổ chức hệ thống đô thị và hệ thống nông thôn. Cụ thể là các khu chức năng và hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội trong địa giới hành chính liên huyện, một huyện của tỉnh phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.

Quy hoạch theo loại hình này mang nhiều tính chất kỹ thuật, chuyên ngành. 

Quy hoạch đô thị

Quy hoạch đô thị được hiểu là việc quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia, bao gồm các loại hình quy hoạch được quy định theo Luật Quy hoạch đô thị. 

Các khu chức năng 

Đây là loại hình xây dựng chỉ việc tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội trong phạm vi khu chức năng theo quy định pháp luật hiện hình. Quy hoạch này bao gồm chung xây dựng, phân khu xây dựng và chi tiết xây dựng. 

Quy hoạch nông thôn

Quy hoạch nông thôn được hiểu là quá trình tổ chức không gian và sử dụng đất với hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật – xã hội của nông thôn. Loại quy hoạch này thường bao gồm chung xây dựng xã và chi tiết xây dựng điểm dân cư theo quy định của pháp luật.  

Trách nhiệm của tổ chức lập quy hoạch xây dựng

Đầu tiên, Bộ Xây dựng sẽ chịu trách nhiệm cho việc tổ chức, lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chung để xây dựng các khu chức năng theo sự giao phó của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tiến trình này phải đảm bảo nguyên tắc một khu chức năng chỉ được lập một quy hoạch theo quy định. 

Đối với những khu du lịch cấp quốc gia, việc lập quy hoạch thường do Thủ tướng Chính phủ được pháp luật đề cử chịu trách nhiệm phân công cụ thể. 

Song, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng các vùng liên huyện thuộc đơn vị hành chính do mình chịu trách nhiệm. Trong đó, trừ các trường hợp quy hoạch thuộc trách nhiệm của Bộ Xây dựng theo quy định hiện hành của pháp luật. 

Ngoài ra, Uỷ ban nhân dân cấp huyện cũng chịu trách nhiệm lập nhiệm vụ, tổ chức đồ án quy hoạch vùng huyện; tổ chức lập nhiệm vụ, đồ án chi tiết các khu vực được giao…

Người dân có được xây nhà trên đất thuộc diện quy hoạch không?

nguoi-dan-can-chuyen-doi-muc-dich-su-dung-dat-theo-ke-hoach-cong-bo
Người dân cần chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo kế hoạch công bố

Căn cứ theo điều 49 Luật đất đai năm 2013 Quy định về vấn đề thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cho biết: 

Trường hợp thứ nhất, khi chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm ở cấp huyện, nơi có đất thì người dân vẫn có quyền thực hiện các quyền cơ bản của người sử dụng đất, trong đó có quyền xây nhà. 

Trường hợp thứ hai, khi có kế hoạch sử dụng đất hàng năm ở cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng và thu hồi đất theo kế hoạch được công bố. Theo đó, người dân được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng nhà ở, các công trình hay trồng cây lâu năm.

Nếu người dân có nhu cầu cải tạo hay sửa chữa nhà ở theo công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật. 

Bài viết trên cung cấp chi tiết về khái niệm, các loại, trách nhiệm tổ chức quy hoạch xây dựng. Hy vọng các thông tin mà Herald Newspaper mang đến hữu ích với bạn.